• HOME
  • Bao xue jiang zhi

Bao xue jiang zhi (2017)

Crime

2017 Year 120 Mins 6.5 Imdb

Yihong Duan, Yiyan Jiang, Yuan Du, Chuyi Zheng

Bao xue jiang zhi is a movie starring Yihong Duan, Yiyan Jiang, and Yuan Du. A man who is laid off from a steel factory desperately wants to chase a serial killer in a small city in Southern China.

Bao xue jiang zhi Movie Information

  • Production Co: Century Fortune Pictures
  • Released: 17 November 2017
  • Imdb Rating: 6.5
  • Runtime: 120 Mins.
  • Writer: Yue Dong
  • Director: Yue Dong
  • Cast: Yihong Duan, Yiyan Jiang, Yuan Du, Chuyi Zheng

Movie Trailer for Bao xue jiang zhi

Bao xue jiang zhi Subtitles (9 subtitles)