• HOME
  • Cheng nan jiu shi

Cheng nan jiu shi (1970)

Drama

1970 Year 96 Mins 7.7 Imdb

Wenping Chong, Yan Qin, Jie Shen

The film shows the society and life in Beijing in 1920s through the eyes of a 6 year old girl. Yingzi Lin moves to Beijing from Taiwan with her parents. They live in a lane in the southern ... 

Cheng nan jiu shi Movie Information

  • Production Co: Shanghai Film Studios
  • Released: 1 January 1970
  • Imdb Rating: 7.7
  • Runtime: 96 Mins.
  • Writer: Haiyin Lin, Ming Yi
  • Director: Yigong Wu
  • Cast: Wenping Chong, Yan Qin, Jie Shen

Cheng nan jiu shi Subtitles (1 subtitles)