• HOME
  • Dolgie provody

Dolgie provody (1987)

Drama

1987 Year 97 Mins 7.9 Imdb

Zinaida Sharko, Oleg Vladimirsky, Tatyana Mychko

 

Dolgie provody Movie Information

  • Production Co: Odessa Film Studios
  • Released: 1 June 1987
  • Imdb Rating: 7.9
  • Runtime: 97 Mins.
  • Writer: Natalya Ryazantseva
  • Director: Kira Muratova
  • Cast: Zinaida Sharko, Oleg Vladimirsky, Tatyana Mychko

Dolgie provody Subtitles (1 subtitles)