Dzhungli (2012)

Adventure, Comedy

2012 Year 80 Mins 5.3 Imdb

Vera Brezhneva, Sergey Svetlakov

 

Movie Information

  • Production Co: Galaxy Vision
  • Released: 29 November 2012
  • Imdb Rating: 5.3
  • Runtime: 80 Mins.
  • Writer: Aleksey Fyodorov, Oleg Malovichko
  • Director: Aleksandr Voytinskiy
  • Cast: Vera Brezhneva, Sergey Svetlakov

All Subtitles (6)