Gore ot uma (1952)

Comedy

1952 Year 154 Mins 7.8 Imdb

Konstantin Zubov, Irina Likso, Olga Khorkova

 

Movie Information

  • Production Co: Gorky Film Studios
  • Released: 29 September 1952
  • Imdb Rating: 7.8
  • Runtime: 154 Mins.
  • Writer: Aleksandr Griboyedov
  • Director: Sergei Alekseyev
  • Cast: Konstantin Zubov, Irina Likso, Olga Khorkova

All Subtitles (3)