• HOME
  • Hana to hebi: kyûkyoku nawa chôkyô

Hana to hebi: kyûkyoku nawa chôkyô (1987)

Crime, Drama

1987 Year 74 Mins 6.1 Imdb

Shihori Nagasaka, Mai Hayami, Kaoru Mizuki

 

Movie Information

  • Production Co: Nikkatsu
  • Released: 5 December 1987
  • Imdb Rating: 6.1
  • Runtime: 74 Mins.
  • Writer: Oniroku Dan, Shûji Kataoka
  • Director: Masayuki Asao
  • Cast: Shihori Nagasaka, Mai Hayami, Kaoru Mizuki

All Subtitles (1)