• HOME
  • Inkognito iz Peterburga

Inkognito iz Peterburga (1970)

Comedy

1970 Year 91 Mins 6.8 Imdb

Anatoliy Papanov, Sergey Migitsko, Nonna Mordyukova

 

Movie Information

  • Production Co: Mosfilm
  • Released: 1 January 1970
  • Imdb Rating: 6.8
  • Runtime: 91 Mins.
  • Writer: Vladlen Bakhnov, Leonid Gayday
  • Director: Leonid Gayday
  • Cast: Anatoliy Papanov, Sergey Migitsko, Nonna Mordyukova

All Subtitles (1)