• HOME
  • Kare no ootobai, kanojo no shima

Kare no ootobai, kanojo no shima (1986)

Drama, Romance

1986 Year 90 Mins 6.7 Imdb

Kiwako Harada, Riki Takeuchi, Noriko Watanabe, Tomokazu Miura

Kare no ootobai, kanojo no shima Movie Information

  • Production Co: Kadokawa Haruki Jimusho
  • Released: 26 April 1986
  • Imdb Rating: 6.7
  • Runtime: 90 Mins.
  • Writer: Yoshio Kataoka, Ikuo Sekimoto
  • Director: Nobuhiko Ôbayashi
  • Cast: Kiwako Harada, Riki Takeuchi, Noriko Watanabe, Tomokazu Miura

Kare no ootobai, kanojo no shima Subtitles (2 subtitles)