• HOME
  • Kemono no nemuri

Kemono no nemuri (1960)

Action, Crime

1960 Year 85 Mins 6.2 Imdb

Hiroyuki Nagato, Kazuko Yoshiyuki, Shinsuke Ashida, Kinzô Shin

Kemono no nemuri is a movie starring Hiroyuki Nagato, Kazuko Yoshiyuki, and Shinsuke Ashida. A businessman returns from an extended trip, but something seems off. Criminal operations and religious cults come into play, while the...

Kemono no nemuri Movie Information

  • Production Co: Nikkatsu
  • Released: 6 April 1960
  • Imdb Rating: 6.2
  • Runtime: 85 Mins.
  • Writer: IchirĂ´ Ikeda
  • Director: Seijun Suzuki
  • Cast: Hiroyuki Nagato, Kazuko Yoshiyuki, Shinsuke Ashida, Kinzô Shin