• HOME
  • Kureyon Shin-chan: Densetsu o yobu odore! Amîgo!

Kureyon Shin-chan: Densetsu o yobu odore! Amîgo! (2006)

Animation

2006 Year 90 Mins 6.0 Imdb

Thane Camus, Keiji Fujiwara, Tamao Hayashi

 

Download

Movie Information

  • Production Co: Asatsu
  • Released: 15 April 2006
  • Imdb Rating: 6.0
  • Runtime: 90 Mins.
  • Writer: Yoshito Usui, Ryo Motohira
  • Director: Yûji Mutô
  • Cast: Thane Camus, Keiji Fujiwara, Tamao Hayashi

All Subtitles (1)