• HOME
  • Mashinka vremeni

Mashinka vremeni (1967)

Animation, Short

1967 Year 22 Mins 7.7 Imdb

Evgeniy Vesnik, Georgiy Vitsin, Aleksey Konsovskiy

This film tells about the discovery achieved at the intersection of many sciences: cybernetics, astrophysics, telepathy and veterinary medicine. Soviet scientists made a sensational ... 

Mashinka vremeni Movie Information

  • Production Co: Soyuzmultfilm
  • Released: 1 January 1967
  • Imdb Rating: 7.7
  • Runtime: 22 Mins.
  • Writer: Yakov Kostyukovskiy, Moris Slobodskoy
  • Director: Valentina Brumberg
  • Cast: Evgeniy Vesnik, Georgiy Vitsin, Aleksey Konsovskiy

Mashinka vremeni Subtitles (2 subtitles)