• HOME
  • Mayonaka no yosei

Mayonaka no yosei (1973)

Drama

1973 Year 74 Mins 8.2 Imdb

Yuri Yamashina, Morio Kazama, Setsuko Ôyama, Nobutaka Masutomi

Mayonaka no yosei Movie Information

  • Production Co: Nikkatsu Pictures, Nikkatsu
  • Released: 14 July 1973
  • Imdb Rating: 8.2
  • Runtime: 74 Mins.
  • Writer: Akira Momoi
  • Director: Noboru Tanaka
  • Cast: Yuri Yamashina, Morio Kazama, Setsuko Ôyama, Nobutaka Masutomi

Mayonaka no yosei Subtitles (1 subtitles)