• HOME
  • Mizu no naka no hachigatsu

Mizu no naka no hachigatsu (1995)

Drama, Sci-Fi

1995 Year 117 Mins 6.9 Imdb

Rena Komine, Shinsuke Aoki, Reiko Matsuo

A teenage girl gains supernatural power after an accident and comes to understand her place in the universe.

Mizu no naka no hachigatsu Movie Information

  • Production Co: Hill Villa
  • Released: 9 September 1995
  • Imdb Rating: 6.9
  • Runtime: 117 Mins.
  • Writer: Gakuryû Ishii
  • Director: Gakuryû Ishii
  • Cast: Rena Komine, Shinsuke Aoki, Reiko Matsuo