Mother (1934)

Drama

1934 Year 89 Mins 7.7 Imdb

Vera Baranovskaya, Nikolay Batalov, Aleksandr Chistyakov

The Film Version Of Gorki's Great Story Of The 1905 Revolution

Mother Movie Information

  • Production Co: Mezhrabpom-Rus
  • Released: 29 May 1934
  • Imdb Rating: 7.7
  • Runtime: 89 Mins.
  • Writer: Maxim Gorky, Nathan Zarkhi
  • Director: Vsevolod Pudovkin
  • Cast: Vera Baranovskaya, Nikolay Batalov, Aleksandr Chistyakov

Mother Subtitles (1 subtitles)