• HOME
  • Nami no kazu dake dakishimete

Nami no kazu dake dakishimete (1991)

Drama

1991 Year 104 Mins 5.2 Imdb

Miho Nakayama, Yûji Oda, Tetsuya Bessho

 

Movie Information

  • Production Co: Toho Company
  • Released: 31 August 1991
  • Imdb Rating: 5.2
  • Runtime: 104 Mins.
  • Writer: Nobuyuki Isshiki
  • Director: Yasuo Baba
  • Cast: Miho Nakayama, Yûji Oda, Tetsuya Bessho

All Subtitles (1)