• HOME
  • Satôkibi batake no uta

Satôkibi batake no uta (2003)

Drama, War

2003 Year 154 Mins 7.6 Imdb

Sanma Akashiya, Hitomi Kuroki, Kenji Sakaguchi, Yukie Nakama

Satôkibi batake no uta Movie Information

  • Production Co: Tokyo Broadcasting System (TBS)
  • Released: 28 September 2003
  • Imdb Rating: 7.6
  • Runtime: 154 Mins.
  • Writer: Kazuhiko Yukawa
  • Director: Katsuo Fukuzawa
  • Cast: Sanma Akashiya, Hitomi Kuroki, Kenji Sakaguchi, Yukie Nakama

Satôkibi batake no uta Subtitles (1 subtitles)