• HOME
  • Shiratori Reiko de Gozaimasu! the Movie

Shiratori Reiko de Gozaimasu! the Movie (2016)

Comedy

2016 Year 92 Mins 5.4 Imdb

Mayuko Kawakita, Masaru Mizuno, Shunsuke Tanaka, Yukihisa Tamura

Shiratori Reiko de Gozaimasu! the Movie Movie Information

  • Production Co: Chiba TV, KBS Kyoto, Kyushu Asahi Broadcasting Co.
  • Released: 11 June 2016
  • Imdb Rating: 5.4
  • Runtime: 92 Mins.
  • Writer: Yumiko Suzuki, Shinji Kuma, 1 more credit
  • Director: Shinji Kuma
  • Cast: Mayuko Kawakita, Masaru Mizuno, Shunsuke Tanaka, Yukihisa Tamura

Shiratori Reiko de Gozaimasu! the Movie Subtitles (2 subtitles)