• HOME
  • Shôgun Iemitsu no ranshin - Gekitotsu

Shôgun Iemitsu no ranshin - Gekitotsu (1989)

Action, Adventure, Drama

1989 Year 114 Mins 7.2 Imdb

Ken Ogata, Norihito Arai, Toshihiro Asari

Iemitsu, Tokugawa Shogun III, hates his eldest son Takechiyo; all his love is given to his younger son Tokumatsu. One day, he orders Takechiyo to an initiation rite in Yedo (today's Tokio).... 

Movie Information

  • Production Co: Toei Company
  • Released: 14 January 1989
  • Imdb Rating: 7.2
  • Runtime: 114 Mins.
  • Writer: Hirô Matsuda, Sadao Nakajima
  • Director: Yasuo Furuhata
  • Cast: Ken Ogata, Norihito Arai, Toshihiro Asari