• HOME
  • Uchu Senkan Yamato 2199: Tsuioku no Kokai

Uchu Senkan Yamato 2199: Tsuioku no Kokai (2014)

Animation, Action, Adventure

2014 Year N/A Mins 7.5 Imdb

Kikuko Inoue, Houko Kuwashima, Daisuke Ono

 

Movie Information

  • Production Co: Bandai Namco Games
  • Released: 11 October 2014
  • Imdb Rating: 7.5
  • Runtime: Mins.
  • Writer: Leiji Matsumoto
  • Director: Yutaka Izubuchi
  • Cast: Kikuko Inoue, Houko Kuwashima, Daisuke Ono