• HOME
  • Velikiy uteshitel

Velikiy uteshitel (1933)

Drama

1933 Year 95 Mins 6.8 Imdb

Konstantin Khokhlov, Ivan Novoseltsev, Vasili Kovrigin

In basis of film are facts from biography of the American writer O. Henry and two his short stories.

Movie Information

  • Production Co: Mezhrabpomfilm
  • Released: 17 November 1933
  • Imdb Rating: 6.8
  • Runtime: 95 Mins.
  • Writer: O. Henry, Lev Kuleshov
  • Director: Lev Kuleshov
  • Cast: Konstantin Khokhlov, Ivan Novoseltsev, Vasili Kovrigin