Vystrel (1970)

Drama

1970 Year 77 Mins 7.4 Imdb

Mikhail Kozakov, Yuriy Yakovlev, Ariadna Shengelaia, Oleg Tabakov

Vystrel Movie Information

  • Production Co: Mosfilm
  • Released: 1 January 1970
  • Imdb Rating: 7.4
  • Runtime: 77 Mins.
  • Writer: Alexander Pushkin, Nikolai Kovarsky
  • Director: Naum Trakhtenberg
  • Cast: Mikhail Kozakov, Yuriy Yakovlev, Ariadna Shengelaia, Oleg Tabakov

Vystrel Subtitles (1 subtitles)