• HOME
  • Xiong mao da xia

Xiong mao da xia (2009)

Comedy

2009 Year 93 Mins 3.9 Imdb

Jiajia Deng, Ah Duo, Jiong He

 

Movie Information

  • Production Co:
  • Released: 20 November 2009
  • Imdb Rating: 3.9
  • Runtime: 93 Mins.
  • Writer: Fei Gao
  • Director: Yuelun Wang
  • Cast: Jiajia Deng, Ah Duo, Jiong He

All Subtitles (2)