• HOME
  • Yi lu shun feng

Yi lu shun feng (2016)

Drama

2016 Year 111 Mins 6.9 Imdb

Michael Hui, Na-Dou Lin, Leon Dai

A Taiwanese drug smuggler catches a ride with the wrong cab driver.

Yi lu shun feng Movie Information

  • Production Co: 3 Ng Film
  • Released: 18 November 2016
  • Imdb Rating: 6.9
  • Runtime: 111 Mins.
  • Writer: Mong-Hong Chung
  • Director: Mong-Hong Chung
  • Cast: Michael Hui, Na-Dou Lin, Leon Dai

Movie Trailer for Yi lu shun feng